zápisnica a uznesenia z 1 ustanovujúceho zasadnutia OZ_Page_6