zápisnica a uznesenia z 1. ustanovujúceho OZ_Page_2