Zápisnica z ustanovujúceho a 1. riadneho zasadnutia OZ