Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Perín- Chym_Page_3