VYHLÁSENIE DŇA KONANIA VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE