Oznámenie o určení volebných obvodov a počtu poslancov