Verejná vyhláška – výzva na vykonanie výrubu stromov a drevín do 31.12.2020