Verejná vyhláška 434/2022 – Oznámenie o začatí územného konania