Perín-Chym

Lokalita:Perín 180, 044 74 Perín - Chym, Slovakia