Zoznam všetkých dokumentov súvisiacich s Územným plánom obce Perín-Chym.

1. Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu obce Perín-Chym

2. Zmluva o dielo – územný plán

3. Oznámenie o verejnom prerokovaní ÚP

4. Zadanie k ÚP

5. Oznámenie o strategickom dokumente

6. Informácia pre verejnosť o prerokovaní strategického dokumentu

7. Návrh ÚP

8. Výkresy k návrhu ÚP

9. Oznámenie o verejnom prerokovaní návrhu ÚP

10. Informácia o prerokovaní správy strategického dokumentu – Návrh ÚP obce

11. Správa o hodnotení územno-plánovacej dokumentácie

12. Záverečné stanovisko

13. Územný plán obce Perín-Chym 2018 – zhrnutie v súbore .zip

14. Zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce Nižný Lánec

15. Rozhodnutie: Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Nižný Lánec