Zber nefunkčnej elektroniky

30-11-2016 09:30 - 09:31
Perín 177, 044 74 Perín - Chym, Slovakia
Address: Perín 177, 044 74 Perín - Chym, Slovakia

Zber nefunkčných elektrospotrebičov z pred brán domov sa uskutoční 30.11.2016 o 9:30 hod. Bližšie informácie nájdete tu.

SK/HU/EN »