Zdravotná starostlivosť

AMBULANCIA obce Perín – Chým sa nachádza v sídle obecného úradu

MUDr. Sonja Javorská

praktický lekár pre dospelých

Perín č. 180

044 74 Perín – Chým

tel: 055/4665385