Pozvánka na 21. riadne zasadnutie OZ – 21.10.2022 – 17:00