Oznam k zvozu komunálneho opdadu

Informácia pre občanov obce Perín-Chym o zmene zberu komunálneho odpadu

 

V súvislosti s uzatvorením zmluvy so spoločnosťou KOSIT a.s., ktorá bola úspešná vo verejnom obstarávaní, dochádza s účinnosťou od 01.02.2018 k nasledovným zmenám:

 • zvoz zmesového komunálneho odpadu je v dvojtýždňovom intervale (viď zvozový kalendár)
 • vyprázdnené budú len kuka nádoby označené nálepkou spoločnosti KOSIT a.s. a príslušným číslom domu, nálepky obdržíte od Obecného úradu v Períne bezplatne
 • jedna kuka nádoba je pre 1-4 osoby, dve kuka nádoby pre 5-8 osôb
 • poplatok za odvoz a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu zostáva nezmenený – t.j. 18 €/osoba/rok ( zľava 25% pre dôchodcov)
 • v prípade potreby je možnosť zakúpenia kuka nádoby a zaplatením jednorazového poplatku 37,44 € /rok obdržíte ďalšiu nálepku so súpisným číslom
 • ďalšou možnosťou je zakúpenie jednorazového vreca s logom KOSIT a.s. na Obecnom úrade v Períne v cene 1,62 €/ks. Iba toto vrece bude, po vyložení v termíne zvozu, odvezené.
 • do kuka nádob je možné uložiť aj použité jedlé kuchynské oleje, uzavreté v plastových nádobách
 • do separovaného odpadu s plastmi sa zbierajú aj vymyté nápojové kartóny (TETRAPACK) a vymyté plechovky a konzervy
 • sadrokartón a polystyrén patria do zmesového komunálneho odpadu (KUKA)
 • odvoz separovaných plastových nádob (fliaš) bude realizovaný, okrem zvozu spoločnosťou KOSIT s.r.o., aj pracovníkmi Obecného úradu ( viď zvozový kalendár)

 

Tájékoztatás a hulladék szedés változásáról

  

A KOSIT a.s. céggel kötött  érvényes szerződés kapcsolatában

       2018 február 1.-től a következő módosítások lépnek érvénybe :

 

 • a hulladék kéthetes szedése a mellékelt naptár szerint

 

 • csak a KOSIT cimkével és házszámmal ellátott KUKA edények kiürítése. A cimkét a községi hivatal biztosítja ingyen.

 

 • KUKA edény 1- 4 személynek szolgál, 2 KUKA edény 5 – 8 személynek
 • a szemet elszállításidíj 18,00 €/ év/személy ( 25%
  • kedvezmény a nyugdíjasoknak )
 • szükség esetén lehetőség van KUKA edény vásárlására és ahoz az egységi (pausal) évi díj 37,44 €. ( újabb címkét ad a hivatal)

 

 • vagy pedig KOSIT címes egyszeri használatra zsák , melynek az ára 1,62 €/ darab. A zsákot a hivatalban kell megvásárolni. Ebbe a zsákba helyezett hulladékot elszállítja a Kosit cég.
 • a háztartásból eredő étolajat zárt műanyag üvegben helyezzék a KUKA edénybe.

 

 • A szortírozott hulladék szedését ( műanyagüvegek )a mellékelt naptár termínusán kívül a községi hivatal is fogja végezni (naptár szerint).

PAPIER

Patria sem:

noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, kartóny, papierové tašky, papierové obaly

Nepatria sem:

knihy, použité plienky a hygienické potreby, nápojové kartóny, alobal,  celofán, dechtový papier, kopírovací papier, lepiaca páska, kovové alebo plastové časti papierových výrobkov, obaly od vajíčok, rolky z kuchynských utierok a toaletného papiera

 

SKLO

Patria sem:

biele a farebné čisté sklo rôznej veľkosti (nevratné obaly z nápojov, poháre a pod.), črepy, úlomky tabuľového skla

Nepatria sem:

znečistené sklo, sklo s prímesami, zrkadlá, bezpečnostné sklo, technické sklo, sklenené fľaše od   chemikálií, keramika, porcelán,  autosklo, sklo kombinované s iným materiálom (drôtené sklo),                žiarovky, plexisklo, TV obrazovky

 

PLASTY

Patria sem:

PET fľaše, fólie, plastové obaly od potravín (kečupov, horčíc), plastové tašky a vrecká, obaly od kozmetických  a čistiacich prostriedkov (šampóny, aviváže)

neznečistené nápojové kartóny (obaly od mliečnych výrobkov, džúsov, vína a iných nápojov zložené z vrstiev, tzv. viacvrstvové kombinované materiály)

nápojové plechovky (konzervy od kompótov, mäsových alebo zeleninových výrobkov), hliníkové kozmetické výrobky (tuby), hliníkové fólie (viečka z jogurtov, smotany)

Nepatria sem:

znečistené plasty, podlahové krytiny,  novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok (napr. z chemikálií,  motorových olejov, farieb a pod.), guma, molitan, polystyrén, sadrokartón,

znečistené nápojové kartóny

kovový šrot znečistený chemikáliami (napr. kovové obaly od farieb, benzínu, lepidiel a pod.), veľké a ostré kovové predmety, znečistené obaly (napr. plechovky  so zvyškami potravín)

 

Pred vhodením odpadov do kontajnera minimalizujte ich objem zošliapnutím!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *