covid-19

Opatrenia proti šíreniu COVID-19

Oznámenie

 

Vážení občania!

V zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2405/84443 sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy, z dôvodu zamedzenia šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom.

Okrem opatrení štátnych orgánov a inštitúcií sa v našej obci prijali potrebné opatrenia. Nie je dôvod na paniku, avšak príslušné orgány vyzývajú každého občana k zvýšenej opatrnosti a zodpovednosti.

Otázky súvisiace s ochorením COVID-19 a s nariadenými opatreniami pri ohrození verejného zdravia z dôvodu šírenia prenosného ochorenia, adresujte prosím na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach:

call centrum: 0918 389 841

email: koronavirus.ke@uvzsr.sk

Vzhľadom na usmernenie Ministerstva vnútra SR a hlavného hygienika SR Vás obec Perín-Chym informuje, že:

 • na území obce sa do odvolania nebudú konať žiadne športové, kultúrne či spoločenské podujatia
 • zatvorené bude aj interiérové ihrisko v budove OcÚ v Períne
 • rozvoz stravy v obedároch pre dôchodcov je do odvolania zakázaný
 • základná a materská škola budú zatvorené od 16.03.2020 na 14 dní
 • zubná ambulancia MUDr. Tünde Mohňanskej bude zatvorená
 • ambulancia všeobecného lekára MUDr. Javorskej bude zatvorená, v nevyhnutných prípadoch volajte na t.č.0908 977 564, 055/4665385
 • fungovanie obecného úradu sa obmedzuje a v nevyhnutných prípadoch sa kontaktujte na t.č. 055/4665301 alebo mailom perin-chym@perin-chym.sk, resp. matrikárku na t.č. 0911 601 916,
 • obec zabezpečí kyvadlovú dopravu obecným autobusom pre svojich obyvateľov z Vyšného Lánca, Chymu a Perína pre nevyhnutné návštevy pošty či obchodov. Odchod autobusu je o 9:00 hod. z Vyšného Lánca cez Chym, späť pôjde z Perína o 10:30 hod.

 

Vyzývame občanov, aby obmedzili svoj pohyb mimo svojich obydlí a len v nevyhnutných prípadoch prichádzali do styku s väčším počtom ľudí. Zároveň žiadame klásť väčšiu pozornosť na starších osamelých občanov, ktorí sú rizikovou skupinou pri príznakoch ochorenia.

Za pochopenie Vám ďakujem. Tieto opatrenia chránia Vaše zdravie a predchádzajú rozšíreniu COVID-19 vírusu.

S úctou

 

MVDr. Ladislav Molnár PhD.

starosta obce

 

 

 

Értesítés

 

 

 

Tisztelt lakosság!

A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében a Szlovák Közegészségügyi Hivatal a koronavírussal kapcsolatos OLP/2405/84443 sz..rendelete alapján betiltjaa tömegrendezvények (sport, kultúrális, társadalmi vagy egyéb közösségi esemény) rendezését és szervezését.

A központi intézkedések mellet községünkben is megtörténtek a szükséges óvintézkedések a koronavírus megelőzésére. Pánikra nincs ok, ugyanakkor mindenkit körültekintő cselekvésre intenek az illetékes szervek.

A COVID-19 vírus fertőzéssek és terjedése miatt felmerülő közegészségügyi veszélyekkel kapcsolatos kérdéseikkel, kérem vegye fel a kapcsolatot a kassai Regionális Közegészségügyi Hivatallal:

call centrum: 0918 389 841

email: koronavirus.ke@uvzsr.sk

Tekintettel a fentiekre visszavonásig  Perény-Hím község területén nem kerül megrendezésre semmilyen társadalmi, kultúrális, sport vagy egyébb közösségi rendezvény.

 • tilos az ebéd szállítása az ebédhordó edényben

 

 • a helyi alpiskola és óvoda nem üzemeltet 2020. március 16.tól 14 napig
 • Mohňanská fogorvos zárva lesz
 • Javorská általános orvosnö zárva lesz, lehet vele értekezni tel. szám : 0908 977 564, 055/466 53 85
 • a községi hivatalban az ügyfélfogadás csökkentve van. szám 055 466 53 01, halál esetén hívják az anykönyvvezetőnőt  tel. 0911 601 916
 • a községi hivatal a felsőlánci és a hími lakosok számára kis buszt indít  az idősebb lakosok számára (posta , élelmiszerüzlet) amely március 16- ától  Az autobusz Felsőláncról  9. órakkor  fog indulni  Hímen keresztül . Visszafelé 10:30 kor fog indulni.

Megértésüket köszönöm, ezek az intézkedések az Önök egészségét és a vírus terjedésének a korlátozását szolgálják.

Tisztelettel,

 

 

MVDr. Molnár László

polgármester