Obecné zastupiteľstvo

ROK 2020

ROK 2019

ROK 2018

ROK 2017

ROK 2016

ROK 2015