Bohoslužobný poriadok od 10.9.2018 do 16.9.2018

Pondelok 10. septembra             23. týždňa v Cezročnom období                               18.00  živí čl. ruž. bratstva
Utorok  11. septembra            23. týždňa v Cezročnom období                              18.00  Anuka – áldás és egészség
Streda 12. septembra                    Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľub. spomienka 18.00  ZBP Mária, Mária, Helena
Štvrtok 13. septembra            22. týždňa v Cezročnom období                              16.30  adorácia

18.00  + Mária

Piatok 14. septembra                Povýšenie svätého kríža

Sviatok

18.00  za nenarodené adoptované deti

19.00  Chym

Sobota 15. septembra             Sedembolestnej Panny Márie   patrónky Slovenska

slávnosť

8.00  + Juraj – po svätej omši bude celodenná adorácia do 17.00 hod.

9.00  Chym

Nedeľa 16. septembra

Dvadsiataštvrtá nedeľa v Cezročnom období

8.30   pro populo

9.30  Chym

10.30  ZBP pre Máriu a Eriku s rodinami