OBECNÝ ÚRAD                                                                                        

Perín 180
044 74 Perín – Chym

tel:
055/466 53 01
e-mail 1:
e mail 2:
č. účtu:
0404690001/5600
IBAN:
SK11 5600 0000 0004 0469 0001
IČO:
00 324 612
DIČ:
2021244940

Starosta:  Ing. Roland Vinter