INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA OHROZENIA ŽIVOTA, ZDRAVIA, BEZPEČNOSTI ALEBO MAJETKU OBČANOV