OPATRENIA a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požia…_Page_1