Verejná súťaž

Obec Perín-Chym, na základe súhlasu a schválenia Obecným zastupiteľstvom v Períne-Chym, prijatým na zasadnutí dňa 26.06.2019 zverejňuje nasledovné Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže podľa ust. § 281…

čítať ďalej Verejná súťaž

Voľby do VÚC

kandidáti na predsedu KSK kandidáti do Zastupiteľstva KSK Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je: perin-chym@perin-chym.sk  

čítať ďalej Voľby do VÚC