Verejná súťaž

Posted on
Obec Perín-Chym, na základe súhlasu a schválenia Obecným zastupiteľstvom v Períne-Chym, prijatým na zasadnutí dňa 26.06.2019 zverejňuje nasledovné Oznámenie o vyhlásení obchodnej ver... Read More