Aktuality

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

OZNAM

Obecný úrad v Períne – Chyme

bude v dňoch

22.12.2020 –  04.01.2021 zatvorený

z dôvodu čerpania dovoleniek.

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Uznesenie vlády SR č. 678/2020 z 22.10.2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhlásenia núdzového stavu z 30.9.2020.
Zákaz vychádzania od soboty (24.10.) do nedele (1.11.) v celej Slovenskej republike. Výnimky zo zákazu vychádzania – okrem Oravy:
 • v čase od 01:00 do 05:00 hod. ráno
 • cesta na testovanie
 • najbližšie potraviny, lekáreň, lekár
 • starostlivosť o blízku osobu, o hospodárske zvieratá
 • chodenie von so zvieratami do 100 metrov od bydliska, pohreby
 • do 25. 10. návrat do bydliska
 • cesta do zamestnania
 • sprevádzanie dieťaťa do školy
 • návšteva pošty, banky, autoservisu, čerpacej stanice
 • vychádzky do prírody iba vo svojom okrese a mimo intravilánu obce
Výnimky zo zákazu vychádzania na Orave – bez testu:
 • v čase od 01:00 do 05:00 hod. ráno,
 • cesta na testovanie
 • najbližšie potraviny, lekáreň, lekár
 • starostlivosť o blízku osobu, o hospodárske zvieratá
 • chodenie von so zvieratami do 100 metrov od bydliska, pohreby
 • do 25. 10. návrat do bydliska
Výnimky zo zákazu vychádzania na Orave – s negatívnym testom nie starším ako 23. októbra:
 • cesta do zamestnania
 • sprevádzanie dieťaťa do školy
 • návšteva pošty, banky, autoservisu, čerpacej stanice
 • vychádzky do prírody iba vo svojom okrese a mimo intravilánu obce

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Najväčší projekt sčítania obyvateľov, domov a bytov na Slovensku od jeho vzniku. Bližšie informácie nájdete TU.

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Žiadosť nájdete tu: žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ.pdf

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Oznámenie

 

Vážení občania!

V zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2405/84443 sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy, z dôvodu zamedzenia šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom.

Okrem opatrení štátnych orgánov a inštitúcií sa v našej obci prijali potrebné opatrenia. Nie je dôvod na paniku, avšak príslušné orgány vyzývajú každého občana k zvýšenej opatrnosti a zodpovednosti.

Otázky súvisiace s ochorením COVID-19 a s nariadenými opatreniami pri ohrození verejného zdravia z dôvodu šírenia prenosného ochorenia, adresujte prosím na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach:

call centrum: 0918 389 841

email: koronavirus.ke@uvzsr.sk

Vzhľadom na usmernenie Ministerstva vnútra SR a hlavného hygienika SR Vás obec Perín-Chym informuje, že:

 • na území obce sa do odvolania nebudú konať žiadne športové, kultúrne či spoločenské podujatia
 • zatvorené bude aj interiérové ihrisko v budove OcÚ v Períne
 • rozvoz stravy v obedároch pre dôchodcov je do odvolania zakázaný
 • základná a materská škola budú zatvorené od 16.03.2020 na 14 dní
 • zubná ambulancia MUDr. Tünde Mohňanskej bude zatvorená
 • ambulancia všeobecného lekára MUDr. Javorskej bude zatvorená, v nevyhnutných prípadoch volajte na t.č.0908 977 564, 055/4665385
 • fungovanie obecného úradu sa obmedzuje a v nevyhnutných prípadoch sa kontaktujte na t.č. 055/4665301 alebo mailom perin-chym@perin-chym.sk, resp. matrikárku na t.č. 0911 601 916,
 • obec zabezpečí kyvadlovú dopravu obecným autobusom pre svojich obyvateľov z Vyšného Lánca, Chymu a Perína pre nevyhnutné návštevy pošty či obchodov. Odchod autobusu je o 9:00 hod. z Vyšného Lánca cez Chym, späť pôjde z Perína o 10:30 hod.

 

Vyzývame občanov, aby obmedzili svoj pohyb mimo svojich obydlí a len v nevyhnutných prípadoch prichádzali do styku s väčším počtom ľudí. Zároveň žiadame klásť väčšiu pozornosť na starších osamelých občanov, ktorí sú rizikovou skupinou pri príznakoch ochorenia.

Za pochopenie Vám ďakujem. Tieto opatrenia chránia Vaše zdravie a predchádzajú rozšíreniu COVID-19 vírusu.

S úctou                                                               

 

                                                                                         MVDr. Ladislav Molnár PhD.

                                                                                                         starosta obce

 

 

 

Értesítés

Tisztelt lakosság!

A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében a Szlovák Közegészségügyi Hivatal a koronavírussal kapcsolatos OLP/2405/84443 sz..rendelete alapján betiltjaa tömegrendezvények (sport, kultúrális, társadalmi vagy egyéb közösségi esemény) rendezését és szervezését.

A központi intézkedések mellet községünkben is megtörténtek a szükséges óvintézkedések a koronavírus megelőzésére. Pánikra nincs ok, ugyanakkor mindenkit körültekintő cselekvésre intenek az illetékes szervek.

A COVID-19 vírus fertőzéssek és terjedése miatt felmerülő közegészségügyi veszélyekkel kapcsolatos kérdéseikkel, kérem vegye fel a kapcsolatot a kassai Regionális Közegészségügyi Hivatallal:

call centrum: 0918 389 841

email: koronavirus.ke@uvzsr.sk

Tekintettel a fentiekre visszavonásig  Perény-Hím község területén nem kerül megrendezésre semmilyen társadalmi, kultúrális, sport vagy egyébb közösségi rendezvény.

 • tilos az ebéd szállítása az ebédhordó edényben

 

 • a helyi alpiskola és óvoda nem üzemeltet 2020. március 16.tól 14 napig
 • Mohňanská fogorvos zárva lesz
 • Javorská általános orvosnö zárva lesz, lehet vele értekezni tel. szám : 0908 977 564, 055/466 53 85
 • a községi hivatalban az ügyfélfogadás csökkentve van. szám 055 466 53 01, halál esetén hívják az anykönyvvezetőnőt  tel. 0911 601 916
 • a községi hivatal a felsőlánci és a hími lakosok számára kis buszt indít  az idősebb lakosok számára (posta , élelmiszerüzlet) amely március 16- ától  Az autobusz Felsőláncról  9. órakkor  fog indulni  Hímen keresztül . Visszafelé 10:30 kor fog indulni.

Megértésüket köszönöm, ezek az intézkedések az Önök egészségét és a vírus terjedésének a korlátozását szolgálják.

Tisztelettel,

 

                                                                                                        MVDr. Molnár László

                                                                                                                    polgármester

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Podmienky zberu komunálneho  a separovaného odpadu platné od 01.02.2020

Obec Perín-Chym oznamuje občanom nasledovné informácie:

 • poplatok za odvoz a likvidáciu odpadu zostáva v nezmenenej výške – t.j. 18,-€/osobu
 • zvoz zmesového komunálneho odpadu je v dvojtýždňovom intervale (viď zvozový kalendár)
 • vyprázdnené budú len 110 l alebo 120 l kuka nádoby označené nálepkou spoločnosti KOSITs. s vyznačeným rokom 2020, nálepky obdržíte od Obecného úradu v Períne bezplatne
 • 240 l kuka nádoba musí byť označená dvomi nálepkami, v opačnom prípade nebudevyprázdnená
 • jedna kuka nádoba je pre 1-4 osoby, dve kuka nádoby pre 5-8 osôb
 • v prípade potreby je možnosť zakúpenia kuka nádoby a zaplatením jednorazového poplatku 37,44 € /rok obdržíte ďalšiu nálepku s vyznačeným rokom 2020
 • ďalšou možnosťou je zakúpenie jednorazového vreca s logom KOSIT a.s. (zelenej farby) na Obecnom úrade v Períne v cene 1,62 €/ks. Iba toto vrece bude, po vyložení v termíne zvozu, odvezené.
 • do kuka nádob je možné uložiť aj použité jedlé kuchynské oleje, uzavreté v plastových nádobách
 • sadrokartón a polystyrén patria do zmesového komunálneho odpadu (KUKA)
 • do separovaného odpadu s plastmi sa zbierajú aj vymyté nápojové kartóny (TETRAPACK) a vymyté plechovky a konzervy
 • v prípade akýchkoľvek nejasností môžete volať v pracovnom čase na Obecný úrad v Períne na t.č. 055/4665301
 • veľkokapacitné kontajnery budú v obci umiestnené 2 x ročne, pre súkromné účely si môžete objednať od spoločnosti KOSIT a.s písomne na e-mail: obchod@kosit.sk

 

Tájékoztatás a szemet és a szortírozott hulladék szedésről

     A KOSIT a.s. céggel kötött  érvényes szerződés kapcsolatában

 • február 1.-től a következő módosítások lépnek érvénybe :

 

 • a szemet elszállításidíj nem változott :  18,00 €/ személy/ év
 • a hulladék (2)  kéthetes szedése a mellékelt naptár szerint
 • csak 110 lit. vagy 120 lit. KUKA edény kiürítése lehetséges amely  KOSIT 2020cimkével van jelölve . A cimkét a községi hivatal biztosítja ingyen.
 • Ha 240 literes a KUKA, akkor 2 db. KOSIT 2020 cimke  szükséges ahoz hogy a cég kiürítse

 

 • KUKA edény 1- 4 személynek szolgál,  2 KUKA edény 5 – 8 személynek
 • szükség esetén lehetőség van KUKA edény vásárlására és ahoz az egységi (pausal) évi díj 37,44 €. ( újabb címkét ad a hivatal)

 

 • vagy pedig KOSIT címes egyszeri használatra zsák , melynek az ára 1,62 €/ darab. A zsákot a hivatalban lehet megvásárolni. Csak a KOSIT  zsákba helyezett hulladékot szállítja el a cég.
 • a háztartásból eredő étolajat zárt műanyag üvegben helyezzék a KUKA edénybe.
 • A hulladék gipszkartón és a polysztyrént szintén a KUKA edénybe helyezzék.
 • A müanyag- plaszt üvegek szedésekor a kiöblített tetrapak és konzerv dobozokat is szedik
 • A hivatal 2x évente biztosít nagyteljesítményü kontajnert a nagyméretü hulladék tárgyak szedésére. Ha szükség van magán családnak nagyméretü kontajnere akkor meglehet írásban rendelni a KOSIT cégnél a következö e-mail címen :

     obchod@kosit.sk

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

 

Informácia pre voliča Tájékoztató a választópolgár részére
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Obec Perín-Chym, na základe súhlasu a schválenia Obecným zastupiteľstvom v Períne-Chym, prijatým na zasadnutí dňa 13.9.2019 zverejňuje nasledovnéOznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťažepodľa ust. § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na podávanie návrhov na uzavretia Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k pozemkom – parcelám registra “C“ s parc.č. 4611/9 a 4611/26 v kat. území Perín (pozemky v Gomboši) evidovaných na LV č. 2470 kat. územie PerínCelé znenie výzvy nájdete TU.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________OBEC PERÍN-CHYM VYHLASUJE VEREJNÚ SÚŤAŽ

NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:

„Zvýšenie návštevnosti v okolí vodnej plochy Perínsko – Chymských rybníkov“

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:

Predmetom zákazky sú stavebné práce na zvýšenie návštevnosti v okolí vodnej plochy Perínsko-Chymských rybníkov a to vybudovaním stavebných objektov:

–        SO 01 Výšková rozhľadňa – pozorovateľňa vtáctva 1

–        SO 01 Výšková rozhľadňa – pozorovateľňa vtáctva 2

Podrobné vymedzenie/opis zákazky je uvedené v Prílohe č. 2 tejto výzvy (projektová dokumentácia a výkazy výmer).

Obhliadku verejný obstarávateľ odporúča, ale neorganizuje, v prípade záujmu sa záujemca nahlási k obhliadke na kontaktnom mieste verejného obstarávateľa. Obhliadka je v plnom rozsahu na vlastné náklady záujemcu.

Pozn.: V prípade, že sa v predmetnej dokumentácii vyskytne odvolanie na konkrétneho výrobcu, typ výrobku, krajinu pôvodu, označenie a pod. verejný obstarávateľ umožňuje predložil ekvivalentné riešenie, pri dodržaní minimálnych stanovených parametrov.

Dokumenty na stiahnutie:

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

 P O Z V Á N K A

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm.  a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

 1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Perín – Chym, ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Períne

dňa 13.09.2019 (piatok)18.00hod.

s týmto programom:

 1. Otvorenie(určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice; voľba návrhovej komisie)
 2. Schválenie programu zasadnutia OZ
 3. Informácia starostu obce
 4. Financovanie projektu ABAGREENWAY – cyklotrasa
 5. Predaj pozemkov vo vlastníctve obce
 6. Dodatok č.5 k VZN č. 2/2015 o úhradách za poskytovanie služieb obcou Perín-Chym
 7. Rokovací poriadok
 8. Nákup techniky (traktor + príslušenstvo)
 9. Rôzne (interpelácie poslancov, žiadosti občanov)
 10. Záver

 

                                                                                                            MVDr. Ladislav Molnár PhD.

                                                                                                                          starosta obce

________________________________________________________________________________________________________________

OBEC PERÍN-CHYM VYHLASUJE NADLIMITNÚ ZÁKAZKU

„ABA ZELENÁ CESTA – „ZELENÝ ZÁŽITOK v rámci katastra Perín“

(stavebné práce)

Predkladanie ponúk je 7.10.2019 do 10:00h elektronicky (žiadne obálky Vám chodiť poštou nebudú)

Podklady:

________________________________________________________________________________________________________________

OBEC PERÍN-CHYM VYHLASUJE VEREJNÚ SÚŤAŽ

NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:

„Zvýšenie návštevnosti v okolí vodnej plochy Perínsko – Chymských rybníkov“

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:

Predmetom zákazky sú stavebné práce na zvýšenie návštevnosti v okolí vodnej plochy Perínsko-Chymských rybníkov a to vybudovaním stavebných objektov:

–        SO 01 Výšková rozhľadňa – pozorovateľňa vtáctva 1

–        SO 01 Výšková rozhľadňa – pozorovateľňa vtáctva 2

Podrobné vymedzenie/opis zákazky je uvedené v Prílohe č. 2 tejto výzvy (projektová dokumentácia a výkazy výmer).

 

Obhliadku verejný obstarávateľ odporúča, ale neorganizuje, v prípade záujmu sa záujemca nahlási k obhliadke na kontaktnom mieste verejného obstarávateľa. Obhliadka je v plnom rozsahu na vlastné náklady záujemcu.

 

Pozn.: V prípade, že sa v predmetnej dokumentácii vyskytne odvolanie na konkrétneho výrobcu, typ výrobku, krajinu pôvodu, označenie a pod. verejný obstarávateľ umožňuje predložil ekvivalentné riešenie, pri dodržaní minimálnych stanovených parametrov.

Dokumenty na stiahnutie:

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Obec Perín-Chym, na základe súhlasu a schválenia Obecným zastupiteľstvom v Períne-Chym, prijatým na zasadnutí dňa 26.06.2019 zverejňuje nasledovné

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

podľa ust. § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na podávanie návrhov na uzavretia Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k pozemkom p.č. 4608/11, 4611/9 a 4611/26 v kat. území Perín (pozemky v Gomboši)

s týmito podmienkami :

OBSAH  NÁVRHU  ZMLUVY, NA  KTOROM  VYHLASOVATEĽ TRVÁ :

 1. predmet návrhu zmluvy budú pozemky p.č. 4608/11, 4611/9 a 4611/26 v kat. území Perín
 2. súťažiaci ponúkne kúpnu cenu, ktorá presiahne 24,99 € /m2
 3. súťažiaci zaplatí kúpnu cenu pred podaním zmluvy na vklad v Katastri nehnuteľností, najneskôr do 30 dní od vyhodnotenia súťaže; inak má vyhlasovateľ právo odstúpiť od zmluvy
 4. súťažiaci berie na vedomie, že účinky odstúpenia od zmluvy podľa bodu 3. vyššie nastávajú doručením písomného oznámenia vyhlasovateľa o využití tohto práva. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká.
 5. súťažiaci znáša náklady spojené s podaním zmluvy na vklad v Katastri nehnuteľností

 

OSTATNÉ  SÚŤAŽNÉ  PODMIENKY :

 1. Technické informácie o nehnuteľnosti poskytne pracovník obecného úradu Ing. Monika Štefánová, tel.055/4665301, prístup k nehnuteľnosti za účelom obhliadky je možné dohodnúť so starostom MVDr. Ladislavom Molnárom PhD.
 2. Návrhy na uzavretie zmluvy podávajte písomne na adresu „Obec Perín-Chym, Perín 180, 044 74 Perín-Chym“ v zalepenej obálke a s výrazným označením „Súťaž – odkúpenie pozemkov v Gomboši“. Do zalepenej obálky s návrhom na uzavretie zmluvy vložte list s identifikačnými údajmi o osobe súťažiaceho (pri právnickej osobe : názov, právna forma, sídlo a IČO; pri fyzickej osobe : meno, priezvisko, adresa, rod. č.) Na rovnakej adrese poskytneme záujemcom, ktorí sa zaregistrujú predložením identifikačného dokladu (výpis z obchodného registra, koncesná listina, živnostenský list a pri fyzických osobách občiansky preukaz), na požiadanie vzor súťažného návrhu zmluvy, ktorého obsah stanovuje minimálne náležitosti platného návrhu zmluvy.
 3. Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí dňa 19.07.2019 o 12:00 hod.
 4. Výsledok vyhodnotenia súťaž bude oznámený účastníkom písomnou správou odoslanou najneskôr 19.07.2019.
 5. Návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný.
 6. Oprava chýb v predložených návrhoch sa vylučuje.
 7. Predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie návrhov.
 8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť súťaž.

 

 

MVDr. Ladislav Molnár PhD. 

starosta obce                                 

                                   ________________________________________________________________________________________________________________

Zámer prenájmu nehnuteľností

 

Obec Perín-Chym,

zastúpená starostom obce MVDr. Ladislavom Molnárom PhD.,

týmto v súvislosti so žiadosťou Obce Veľká Ida, 

v súlade s ustanovením s písmenom c.), odseku 9.), § 9a, zákona č. 138/1991 Zb. Zákona SNR o majetku obce  a

v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce

 

oznamuje svoj zámer prenajať

časť svojho nehnuteľného majetku – pozemky  evidované na liste vlastníctva č. 2470Okresného úradu Košice – okolie pre katastrálne územie Perín

akoparcely registra „C“ s parc.č.:

 • 3881, zast. plochy a nádvoria, s výmerou 4056 m2
 • 3882, zast. plochy a nádvoria, s výmerou 2331 m2
 • 3892/4, vodná plocha,s výmerou 6414 m2
 • 4563/44, plochy a nádvoria, s výmerou 2341 m2
 • 4608/15, zast. plochy a nádvoria, s výmerou 1278 m2
 • 4611/18, zast. plochy a nádvoria, s výmerou 1551 m2
 • 4612/2, plochy a nádvoria, s výmerou 845 m2
 • 4612/4, plochy a nádvoria, s výmerou 534 m2
 • 4649/2, plochy a nádvoria, s výmerou 684 m2

 

Spôsob prenájmu týchto pozemkov priamym prenájmom  bol odsúhlasený uznesením obecného zastupiteľstva Perín-Chym č.53 zo dňa 26.06.2019 ako prenájom na základe osobitného zreteľa, ktorým je zámer obce Veľká Ida položiť nový asfaltový povrch obecných ciest na predmetných parcelách.

 

Predmetné pozemky budú prenajaté len po schválení prenájmu a ceny prenájmu obecným zastupiteľstvom.

 

Každý, kto je uvedeným zámerom a prenájmom dotknutý alebo má, okrem uvedeného žiadateľa aj záujem si predmetné nehnuteľnosti prenajať, sa vyzýva, aby na obecný úrad do 15 dní od dátumu zverejnenia tohto zámeru podal odôvodnenú námietku voči zámeru prenájmu alebo doručil konkretizovanú cenovú ponuku na prenájom konkrétneho pozemku. V opačnom prípade budú predmetné pozemky dané do prenájmu horeuvedenému žiadateľovi. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najvyššia cena prenájmu.

 

V Períne-Chyme dňa 08.07.2019

 

 

                                                                                        MVDr. Ladislav Molnár PhD.

                                                                                                        starosta obce

 

Dátum vyvesenia:  08.07.2019 

Dátum zvesenia:   

________________________________________________________________________________________________________________

Zámer predaja nehnuteľností

 

Obec Perín-Chym,

zastúpená starostom obce MVDr. Ladislavom Molnárom PhD.,

týmto v súvislosti so žiadosťou nižšie uvedeného žiadateľa, 

v súlade s ustanovením § 9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce

 

oznamuje svoje zámer odpredať

časť svojho nehnuteľného majetku – pozemku  evidovaného na liste vlastníctva č. 2470Okresného úradu Košice – okolie pre katastrálne územie Perín

akoparcela registra „C“ s parc.č.: 3892/4, vodná plocha, a to konkrétne časť tohto pozemkuo výmere 163 m( diel 1, diel 2 a diel 3), odčleňovanú geometrickým plánom spol. Popovics Ivan Geodézia – Kras č. 37016610-33/2019 z 15.06.2019, žiadateľom o odkúpenie tohto pozemku je Helena Belyová, Gomboš 57, 044 55 Veľká Ida, (spoluvlastníčka susedného pozemku p.č.4608/12) a spôsob predaja tohto odčleňovaného pozemku priamym predajom bol odsúhlasený uznesením obecného zastupiteľstva č. 52 zo dňa 26.06.2019.

 

 

Odčleňovaný pozemok sa bude odpredávať len po schválení predaja a kúpnej ceny obecným zastupiteľstvom. Uvedený pozemok sa bude odpredávať v súlade s ustanovením § 9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce priamym predajom, a to za cenu minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu – vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z.

Každý, kto je uvedeným zámerom a odpredajom dotknutý alebo má, okrem uvedeného žiadateľa aj záujem predmetnú nehnuteľnosť odkúpiť, sa vyzýva, aby na obecný úrad do 15 dní od dátumu zverejnenia tohto zámeru podal odôvodnenú námietku voči zámeru predaja alebo doručil konkretizovanú cenovú ponuku na kúpu konkrétneho odčleňovaného pozemku. V opačnom prípade bude predmetný odčleňovaný pozemok odpredaný horeuvedenému žiadateľovi. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najvyššia kúpna cena.

Geometrický plán je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Períne.

 

V Períne-Chyme dňa 04.07.2019

 

MVDr. Ladislav Molnár PhD.

 

Dátum vyvesenia:  04.07.2019 

Dátum zvesenia:   

________________________________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Voľby
do Európskeho parlamentu
na území Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.

 

Pre viac informácií kliknite sem

________________________________________________________________________________________________________________

 

Európai parlamenti

választások

a Szlovák Köztársaság területén

Tájékoztatás a választópolgárok részére

I

A választások időpontja

Az európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén

2019. május 25-én, szombaton 7:00 órától 22:00 óráig tartanak.

Kattintson ide további információkért

________________________________________________________________________________________________________________

 

Obec Perín-Chym, Perín 180, 044 74 Perín-Chym

 

OZNÁMENIE

 

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR je:

perin-chym@perin-chym.sk

 

V Períne-Chyme dňa 20.03.2019                            

________________________________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

O Z N Á M E N I E

Obec Perín – Chym oznamuje, že  Kandidátne listiny pre voľby do orgánov samosprávy  obcí preberá zapisovateľka miestnej volebnej komisie Ing. Monika Štefánová , trvale bytom Chym  71, 044 74  Perín-Chym , najneskôr 60 dní pred dňom volieb, t.j. do 12.02.2019 ( utorok ).

Kontakt :  0904 168 841

________________________________________________________________________________________________________________

O Z N Á M E N I E

Počet obyvateľov Obce Perín-Chym ku dňu 15.01.2019 je 1483.

________________________________________________________________________________________________________________

O Z N Á M E N I E

Pri voľbách poslanca do obecného zastupiteľstva Obce Perín-Chym

dňa 13. apríla 2019

bude volený jeden poslanec vo volebnom obvode č.2 (Chym).

________________________________________________________________________________________________________________

Voľby
prezidenta Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu  16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

v sobotu  30. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je   zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿvýkon trestu odňatia slobody, Ÿprávoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, Ÿpozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu, osobne, najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019)v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019),

elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019;pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

Ÿmeno a priezvisko,

Ÿrodné číslo,

Ÿštátnu príslušnosť,

Ÿadresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

Ÿkorešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu).

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019;pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019).

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

Ÿmeno a priezvisko,

Ÿrodné číslo,

Ÿštátnu príslušnosť,

Ÿadresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti.Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak  len s hlasovacím preukazom.

Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb,
ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

V

Spôsob hlasovania

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Potom okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas.Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak volič zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, je takýto hlasovací lístok neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie vložiť iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nesprávne upravený hlasovací lístok do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

***

Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke

www.minv.sk/?volby-prezidentsr

———————————————————HU——————————————————-

A Szlovák Köztársaság

elnökének választása

Tájékoztatás a választópolgárok részére

I

A választás időpontja

A Szlovák Köztársaság elnökének választása 

2019 03. 16. szombaton 7:00 órától 22:00 óráig tart.

Ha a választás első fordulójában a köztársaságielnök-jelöltek egyike sem szerzi meg a választók érvényes szavazatainak több mint a felét, a választás második fordulója

2019 03. 30. szombaton 7:00 órától 22:00 óráig tart.

II

Választójog

A Szlovák Köztársaság elnökének megválasztására választójoggal rendelkezik a Szlovák Köztársaság minden olyan állampolgára, akinek választójoga van a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába, azaz minden olyan szlovák állampolgár, aki legkésőbb a választás napján betölti 18. életévét. Akadályoztatást jelent a választójog gyakorlásában a személyi szabadság korlátozása a közegészség védelme érdekében. 

III

Választhatóság joga

A Szlovák Köztársaság elnökévé a Szlovák Köztársaság olyan állampolgára választható, aki a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa képviselőjévé választható, és a választások napján betöltötte a 40. életévét. 

Akadályoztatást jelent a választhatóság jogának gyakorlásában Ÿa szabadságvesztés-büntetés töltése, jogerős ítélet szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt, amennyiben az ítélet nem került törlésre, a cselekvőképességtől való megfosztottság.

IV

Választói igazolvány

Azon választópolgár, aki állandó lakhellyel rendelkezik a Szlovák Köztársaság területén és a választások napján nem tud az állandó lakhelyén választani abban a választókörzetben, amelynek választói jegyzékében be van jegyezve, kérheti az állandó lakhelye szerinti községetválasztói igazolvány kiadására. A község a kérelem alapján a választópolgár részére választói igazolványt állít ki, és törli őt a választói névjegyzékből azzal a megjegyzéssel, hogy számára választói igazolvány került kiállításra.

A választói igazolvány feljogosít a választói névjegyzékbe való bejegyzésre bármely választókörzetben.

A község a választópolgár részére csak a köztársaságielnök-választás azon napjára állítja ki a választói igazolványt, amelyet a választópolgár a kérelemben feltüntetett. A választópolgár kérheti az állandó lakhelye szerinti községet választói igazolvány kiállítására a köztársaságielnök-választás mindkét fordulójára egyidejűleg. Ennek a kívánalomnak nyilvánvalónak kell lennie a választópolgár kérelméből. 

A választópolgár kérvényezheti a választói igazolvány kiadását személyesen, legkésőbb a választások napja előtti munkanapon(vagyis legkésőbb 2019 3. 15.; a választások második fordulójára vonatkozóan legkésőbb 2019 3. 29.)a községi hivatal nyitvatartási óráiban. A község haladéktalanul kiadja a választói igazolványt.

okirat formájábanúgy,

hogy a választói igazolvány kiadása iránti kérelem legkésőbb a választás napját megelőzően 15 munkanappal kézbesítésre kerüljön a községnek (vagyis legkésőbb 2019 2. 25.; a választások második fordulójára vonatkozóan legkésőbb 2019 3. 11.), elektronikus útonúgy, hogy a választói igazolvány kiadása iránti kérelem legkésőbb a választás napját megelőzően 15 munkanappal kézbesítésre kerüljön a községnek (vagyis legkésőbb 2019 2. 25.; a választások második fordulójára vonatkozóan legkésőbb 2019 3. 11.). A község erre a célra közzéteszi a honlapján a kérvények kézbesítésére szolgáló elektronikus (e-mail) címet. Ha a községnek nincs honlapja, a kérvények kézbesítésére szolgáló e-mail címet a község hirdetőtábláján teszi közzé. 

A kérvénynek tartalmaznia kell a választópolgár alábbi adatait

Ÿutónév és családi név,

Ÿszemélyi szám,

Ÿállampolgárság,

Ÿállandó lakhely címe (település, utca, házszám),

Ÿlevelezési cím, melyre a község kézbesíti a választói igazolványt (ha eltér az állandó lakhely címétől).

a kérelmező által meghatalmazott személy útján

a választói igazolvány kiadása legkésőbb a választások napja előtti utolsó napon (vagyis legkésőbb 2019 3. 15.;a választások második fordulójára vonatkozóan legkésőbb 2019 03. 29.)kérvényezhető.

A kérvénynek tartalmaznia kell a választópolgár alábbi adatait

Ÿutónév és családi név,

Ÿszemélyi szám,

Ÿállampolgárság,

Ÿállandó lakhely címe (település, utca, házszám).

Amennyiben a választópolgár a kérvényben nem ad meg más levelezési címet, a község a választói igazolványt a választópolgár állandó lakhelye címére küldi, legkésőbb a kérvény kézbesítését követő három munkanapon belül. A község a választói igazolványt a kérvényben megadott címre küldi ajánlott küldeményként „Saját kézbe”.

Ha a választópolgár az írásbeli vagy elektronikus kérelmében feltünteti, hogy a választói igazolványt más személy veszi át, a kérvényben fel kell tüntetnie e személy utónevét, családi nevét és személyi igazolványának számát. A választópolgár aláírását a kérvényen nem kell hitelesíttetni. Ez a személy köteles a választói igazolvány átvételét saját aláírásával igazolni.

Azon választópolgár, akinek a részére választói igazolvány került kiállításra, választhat az állandó lakhelye szerinti szavazóhelyiségben is, azonban csak a választói igazolvánnyal.

A választói igazolvány a választásoknak csak arra a napjára érvényes, amelynek a dátuma fel van tüntetve rajta és csak a személyi igazolvánnyal együtt.

V

A szavazás módja

A választópolgár a szavazóhelyiségbe érkezve köteles a választókörzeti választási bizottság előtt igazolni személyazonosságát a személyi igazolványa felmutatásával. Ha a választópolgár részére saját kérésére választói igazolvány került kiadásra, a személyi igazolványával együtt felmutatja a választói igazolványt, amelyet a választókörzeti választási bizottság elvesz tőle. Ezután a választóköri választási bizottság bekarikázza a választópolgár sorszámát a választói névjegyzékben és átadja a választópolgárnak a szavazólapot és a község hivatalos bélyegzőjével ellátott üres borítékot. 

A Szlovák Köztársaság azon állampolgára, aki legkésőbb a választások napján betöltötte 18. életévét, nincs állandó lakhelye a Szlovák Köztársaság területén, és a választások napján megjelent a választóhelyiségben, személyazonosságát szlovák útlevél felmutatásával igazolja és egyidejűleg a választókörzeti választási bizottságnak felmutat egy becsületbeli nyilatkozatot külföldi állandó lakhelyéről, amelynek a mintáját a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma közzéteszi weboldalán. A választókörzeti választási bizottság az ilyen választópolgárt beírja a választói névjegyzékbe, amit bejegyez a szlovák útlevelébe, és a külföldi állandó lakhelyről szóló becsületbeli nyilatkozatot csatolja a választási névjegyzékhez. Ezután a választóköri választási bizottság átadja a választópolgárnak a szavazólapot és a község hivatalos bélyegzőjével ellátott üres borítékot. 

A szavazólap és a boríték átvételét a választópolgár saját kezű aláírásával igazolja a választási névjegyzékben.

Szavazás előtt minden választópolgárnak be kell lépnie a szavazólapok kitöltésére kijelölt elkülönített területre. Annak a választópolgárnak, aki nem lép be erre a területre, a választókörzeti választási bizottság nem teszi lehetővé a szavazást.

A szavazólapok kitöltésére elkülönített területen a választópolgár a szavazólapon bekarikázza annak a jelöltnek a sorszámát, akire a szavazatát kívánja adni.A választópolgár csak egy jelölt sorszámát karikázhatja be.Ha a választópolgár több jelölt sorszámát karikázza be, az ilyen szavazólap érvénytelen. A módosított szavazólapot a választópolgár először a borítékba teszi, azt követően pedig a szavazóurnába.

A választópolgár kérésére a választókörzeti választási bizottság a helytelenül kitöltött szavazólap helyett másikat ad. A helytelenül kitöltött szavazólapot a választópolgár a fel nem használt vagy helytelenül kitöltött szavazólapok elhelyezésére kijelölt urnába helyezi. 

Az a választópolgár, aki fogyatékossága miatt vagy azért, mert nem tud olvasni vagy írni, nem tudja önállóan kitölteni a szavazólapot, és ezt a tényt közli a szavazás előtt a választókörzeti választási bizottsággal, jogosult arra, hogy a szavazólapok kitöltésére kijelölt elkülönített területre más, a szavazólapot kitölteni képes személyt vigyen magával, hogy az ő és a törvény utasításai szerint kitöltse a szavazólapot és betegye a borítékba; ez a személy nem lehet a választókörzeti választási bizottság tagja.  A szavazólapok kitöltésére kijelölt elkülönített területre való belépésük előtt a választókörzeti választási bizottság tagja mindkét személyt felvilágosítja a szavazás módjáról és a választások előkészítésének és menetének akadályozása bűncselekményi voltáról. 

Azon választópolgár helyett, aki fogyatékossága miatt nem tudja egyedül a szavazóurnába helyezni a borítékot, kérésére más személy is elhelyezheti a borítékot a szavazóurnába, de nem a választókörzeti választási bizottság tagja.

Az a választópolgár, aki elsősorban egészségügyi vagy más komoly okokból nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, kérheti a községet, és a választások napján a választókörzeti választási bizottságot, hogy hordozható szavazóurnába szavazhasson, éspedig kizárólag annak a választókörzetnek az illetékességi területén, amely számára a választókörzeti választási bizottságot létrehozták. 

A választópolgár köteles a helytelenül kitöltött szavazólapot a fel nem használt vagy helytelenül kitöltött szavazólapok elhelyezésére kijelölt lepecsételt urnába helyezni, különben kihágást követ el, amelyért 33 eurós bírság kerül kiszabásra. 

***

További információk a Szlovák Köztársaság elnökének választásáról a

www.minv.sk/?volby-prezidentsr

weboldalon érhetők el.

____________________________________________________________________________________________________________

Voľby
do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 13. 04. 2019 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿvýkon trestu odňatia slobody,

Ÿprávoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿpozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky – hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístokpre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístokpre voľby starostu obce (primátora mesta). 

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písaťa oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

———————————————————–HU—————————————————–

Választások a

helyi önkormányzati szervekbe

Tájékoztatás a választók számára

I

A választások dátuma és ideje

A helyi önkormányzati szervekbe való választások

2019 04. 13. szombaton 7:00-tól 22:00 óráig

kerülnek megtartásra

II

Választási jog

A helyi önkormányzati szervekbe való választásokra helység azon lakosai jogosultak, akik a helységben állandó lakhellyel rendelkeznek és legkésőbb a választások napján betöltötték a 18. életévüket.

A választási jogot akadályozza a személyi szabadságnak közegészségügyi okokból való törvény általi korlátozása.

III

A választhatóság joga

A helyi (városi) önkormányzat, a Szlovák köztársaság fővárosában, Pozsonyban (Bratislava) és Kassa (Košice) városban a városrészi önkormányzat képviselőjévé azok a lakosok választhatóak, akik a helységben, ahol jelöltként indulnak, állandó lakhellyel rendelkeznek, és legkésőbb a választás napján betöltötték a 18. életévüket. 

A helység, város vagy városrész polgármesterévé a helység olyan lakosa választható, aki a helységben, ahol jelöltként indul, állandó lakhellyel rendelkezik, és legkésőbb a választás napján betöltötte a 25. életévét.

A választhatósági jogot akadályozza, ha a személy

 • szabadságvesztés-büntetését tölti,
 • szándékos bűncselekmény miatt jogerősen el van ítélve, hacsak az ítélet nem került eltörlésre,
 • meg van fosztva jog- és cselekvőképességétől

IV

A szavazás módja

A választó csak az állandó lakhelyét jelentő helységben szavazhat abban a választókörzetben, amelyben a választók névjegyzékénfel van jegyezve.

A választó a választási helyiségbe való érkezése után köteles igazolni személyazonosságát a körzeti választási bizottságnak személyi igazolványának vagy külföldi polgár esetén tartózkodási engedélyének bemutatásával.

Ezután a körzeti választóbizottság bekarikázza a választó sorszámát a választók névjegyzékénés két szavazólapot ad a választónak – egy szavazólapot a helységi (városi) képviseletbe való választáshoz, egyet pedig a helység (város) polgármesterének választásához, valamint a helység (város) hivatalos kerek pecsétjével ellátott üres borítékot.

A szavazólapok és a boríték átvételét a választó a szavazók névjegyzékén saját kezű aláírásával erősíti meg.

Minden választónak a szavazás előtt be kell mennie a szavazólapok kitöltésére szolgáló fülkébe. Annak a választónak, aki nem megy be a szavazólapok kitöltésére szolgáló fülkébe, a körzeti választási bizottság nem teszi lehetővé a szavazást.

A helyi (városi) képviselőtestület képviselőinek választására szolgáló szavazólapon a választó legfeljebb annyi jelölt sorszámát karikázhatja be, ahány képviselőnek az adott szavazókörzetben megválasztottnak kell lennie. (A szavazókörzetben megválasztandó képviselők száma fel van tüntetve a szavazólapon.)

A helység (város) polgármesterének megválasztására szolgáló szavazólapon a szavazó csak egyetlen jelölt sorszámát karikázhatja be.

A szavazólapok kitöltésére szolgáló fülkében a szavazó a borítékba helyez egy szavazólapot a helyi (városi) képviselőtestületbe való választásra és egy szavazólapot a helység (város) polgármesterének megválasztására.

A választó kérésére a körzeti választóbizottság a hibásan kitöltött szavazólapokat másikra cseréli. A hibásan kitöltött szavazólapokat a választó a felhasználatlan és hibásan kitöltött szavazólapok számára kijelölt urnába helyezi.

Az a választó, aki egészségi állapota vagy írásképtelensége miatt nem képes maga kitölteni a szavazólapot, és ezt a szavazás előtt a körzeti választóbizottság tudomására hozza, jogosult arra, hogy a szavazólapok kitöltésére szolgáló fülkébe egy olyan alkalmas személyt vigyen magával, aki az ő utasításainak és a törvénynek megfelelően kitölti és a borítékba helyezi a szavazólapokat. A szavazófülkébe való belépés előtt a körzeti választóbizottság tagja mindkét személyt tájékoztatja a szavazás rendjéről és a választások előkészületei és lefolyása meghiúsítása bűncselekményének büntetőjogi tényállásáról. A körzeti választóbizottság tagjai nem tölthetik ki a választók szavazólapjait.

Az a választó, aki egészségügyi okokból nem képes a borítékot az urnába helyezni, megkérhet másik személyt, aki a jelenlétében az urnába teszi a borítékot, de ez a személy nem lehet a választóbizottság tagja.

Az a választó, aki a választóhelyiségben komoly, elsősorban egészségügyi okokból nem képes megjelenni, jogosult megkérni a községet és a választás napján a körzeti választóbizottságot a szavazás mozgóurnával történő lefolytatására, de csak annak a választókörzetnek területén, amelyre a körzeti választóbizottság fel lett állítva.

A választó köteles a felhasználatlan vagy hibásan kitöltött szavazólapot a felhasználatlan vagy hibásan kitöltött szavazólapok számára kijelölt lepecsételt urnába helyezni, máskülönben szabálysértést követ el, amelyért 33 euro összegű bírság megtérítésére lesz kötelezve.

______________________________________________________________________________________________________

 

Milí spoluobčania a návštevníci internetovej stránky obce Perín – Chym !

Radi by sme vám priblížili minulosť a súčasnosť našej obce, ale najmä Vám chceme ponúknuť dôležitý zdroj informácií o dianí v našej obci.
 Aj keď je Perín – Chym  iba malým bodom na mape, pre nás má dôležitý význam. Je to náš domov. Je to miesto, ktoré dáva človeku pocit, že niekam patrí, miesto, kde sa rád vracia, kde má svojich príbuzných a priateľov.  
Pristupujme k nemu s úctou a zodpovednosťou, aby v čase, keď dnešok už bude históriou, naše deti spomínali na našu prácu a úsilie s vďakou. 

Perin-Chym